Нови мапи за Гостивар и Тетово и ново продажно место во Охрид

Неколку новости од SunWireless -

Почнавме со проширување на мрежата во Гостивар.  Сеуште сме на почеток и тековно ја надградуваме мрежата, но мапата на покриеност можете да ја следете на веб сајтот: http://go.sunwireless.com.mk/mk/index.php/map-macedonia/map-gostivar

Ја обновивме мапата на покриеност на Тетово: http://go.sunwireless.com.mk/mk/index.php/map-macedonia/map-tetovo а додадовме и мапа на покриеност за село Порој, Тетовско.

Имаме и ново продажно место за при-пејд картички во Охрид – киоск “Катерина базар”, во Чаршија кај скалите.  Сите продажни места можете да ги видете на сајтот: http://go.sunwireless.com.mk/mk/index.php/customer-support/sales

Напишете коментар