SunWireless прозрачи и во Камп “АС“ од Струга

SunWireless одсекогаш била и во иднина ќе биде компанија која своите цели, програми и активности ќе ги поставува, планира и прилагодува на потребите и желбите на своите клиенти.

Така и овојпат, на барање на своите клиенти да се обезбеди wi-fi интернет во мега-популарниот камп “АС“ од Струга, SunWireless им излезе во пресрет на своите потрошувачи и им обезбеди брз и квалитетен безжичен интернет и за време на нивниот престој таму.

Ви посакуваме пријатен летен одмор !

При пејд картичките можат да се набават самата рецепција каде се врши најава.

Напишете коментар