SunWireless стана членка на МАСИТ

Управниот одбор на Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ, на својата 19-та редовна седница ја прифати SunWireless (односно Аниц Системи) за членка во МАСИТ.

Стопанската Комора за Информатички и Комуникациски Технологии МАСИТ Скопје се основа за унапредување на правно-економскиот деловен амбиент во Република Македонија, унапредување на стручните и деловните обичаи и норми, воспоставување на соработка со релевантни домашни и странски институции, застапување и заштита на интересите на стопанските субјекти на територијата на Република Македонија, а кои работат во областа на информатичката и комуникациската технологија.

Повеќе за МАСИТ на нивниот сајт.

Напишете коментар